fbinsta
dostawa Różne formy dostawy!
 
1px.gifWersje językowe (language)
1px.gifWaluty
1px.gifProducenci
Promocje
Aroma Gusto Blueberry 10ml
Aroma Gusto Blueberry 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Meringue 10ml
Aroma Gusto Meringue 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Pistachio 10ml
Aroma Gusto Pistachio 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Walnut 10ml
Aroma Gusto Walnut 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Vanilla 10ml
Aroma Gusto Vanilla 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Pineapple 10ml
Aroma Gusto Pineapple 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Cookies 10ml
Aroma Gusto Cookies 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Rum 10ml
Aroma Gusto Rum 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Caramel 10ml
Aroma Gusto Caramel 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Yogurt 10ml
Aroma Gusto Yogurt 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Peanut 10ml
Aroma Gusto Peanut 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.
Aroma Gusto Tribeca Tobacco 10ml
Aroma Gusto Tribeca Tobacco 10ml

19,99 zł

Cena regularna: 24,00 zł

szt.

Regulaminy

Regulamin Vape Kitchen
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz prawach konsumenta. ZAWARTOŚĆ § 1. Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymagania techniczne § 4 Zakupy w Sklepie § 5 Płatności § 6 Realizacja zamówienia § 7 Prawo odstąpienia od umowy § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy § 9 Reklamacje § 10 Dane osobowe § 11 Zastrzeżenia § 12 Postanowienia dla Kupujących niebędących Konsumentami Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy § 1. DEFINICJE Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Konto – bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną) uregulowana odrębnymi przepisami, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie. Regulamin – niniejszy Regulamin. Sklep – Sklep VapeKitchen prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://vapekitchen.pl. Sprzedawca - VAPEKITCHEN DOMINIK ADAMCZEWSKI, al. Aleja Jana Pawła II 43A/36B, 01-008, Warszawa, Polska, NIP: 1132553038, REGON: 387167869 § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ Adres pocztowy: al. Aleja Jana Pawła II 43A/36B, 01-008, Warszawa, Polska Adres e-mail: info@vapekitchen.pl

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, wymagane jest aktywne konto poczty elektronicznej.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami całkowitymi za towar.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar wskazana w Sklepie oraz ewentualnie koszty dostawy towaru.
Wybrany do zakupu towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący dokonuje wyboru spośród dostępnych w Sklepie: sposobu dostawy towaru oraz sposobu płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone z chwilą potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, bądź dokonywać zakupów bez rejestracji, podając przy każdym ewentualnym zamówieniu swoje dane.
§ 5 PŁATNOŚCI
Za swoje zamówienie możesz zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
Poprzez zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Kartą kredytową:
Visa
Visa Elektron
karta MasterCard
Karta elektroniczna MasterCard
Maestro
Za pośrednictwem platformy płatniczej:
Płatności kupujących
W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Shopper podmiotem obsługującym płatności internetowe jest Blue Media S.A.
W przypadku wyboru przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych sposobów płatności, ze względu na ich specyfikę, płatność tą metodą możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją zgodę.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
Jeżeli Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
Jeżeli w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnych terminach dostawy, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie dostawy.
Kraje, na terenie których realizowana jest dostawa:
Polska
Europa
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej
Do paczkomatów InPost
Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a jeżeli Sprzedawca wskazał termin wysyłki towaru - w tym dniu.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego towaru w przypadku umowy wymagającej przeniesienia własności wielu rzeczy, która dostarczane są osobno.
Konsument ma prawo objąć w posiadanie ostatni towar w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych wskazanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwrot towaru na adres: al. Aleja Jana Pawła II 43A/36B, 01-008, Warszawa, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument ponosi także bezpośrednie koszty zwrotu towaru. O szacunkowej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub w trakcie składania zamówienia.
W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 9 REKLAMACJE
W przypadku wady towaru Kupujący ma możliwość reklamacji wadliwego towaru w oparciu o rękojmię lub gwarancję uregulowaną w Kodeksie Cywilnym, jeżeli gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
w przypadku wady rzeczowej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji z tytułu rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeżeli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć ten towar, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres al. Aleja Jana Pawła II 43A/36B, 01-008, Warszawa, Polska
Jeżeli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej i jej warunkach dostępna jest w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacja prowadzona przez właściwy miejscowo Regionalny Inspektorat Handlowy, do którego należy skierować wniosek o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajdziesz tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
pomocy miejscowo właściwego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
bezpłatna pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
internetową platformę ODR dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
§ 10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym innych celów i podstaw przetwarzania danych, a także odbiorców danych – znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie – dla przejrzystości, zawartej w ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych – „TYP”.
Celem przetwarzania przez Sprzedawcę danych Kupującego, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
obowiązek prawny Sprzedawcy związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
Prawnie uzasadniony interes sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, gdy:
umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą przestanie obowiązywać;
na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedającego w związku z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
zostanie uwzględniony sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – jeżeli podstawą przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co będzie dalej.
Kupujący ma prawo żądać:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia danych do innego administratora
i prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) TYROM (tj. na podstawie interesy realizowane przez administratora).
W celu realizacji swoich praw Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych zawartych w § 2 Regulaminu.
Jeżeli Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 11 REZERWACJE
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo zamówienie składane w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga odrębnej akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje zawarta terminowo i w celu wykonania zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące towaru i umowy sprzedaży, chyba że Regulamin określa te kwestie odrębnie.
 
 
 
1px.gif do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl